logos

 

  

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОЕКТА

 Създаването на екотуристическа мрежа в подножието на източна Стара планина “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история” е естествен избор за Община Несебър в стремежа й да развива устойчив поминък и съхранява природното и културното наследство. Конкретните цели, които си поставя Община Несебър са опазване на природата; екологично възпитание, образование и формиране на екологична култура; извличане на икономическа изгода чрез приходи от съхранена околна среда; повишаване на информираността и реклама на района.

   С настоящото предложение се дава възможност на туристите и местното население да използват потенциала на подножието на Балкана за развлечение, спортуване и отдих. Съхранените природни, културни и исторически забележителности привличат все повече туристи от близки и далечни страни. Природата е била изключително щедра към този край, представляващ уникално съчетание между планина и море. Наличието на въздушни течения между морето и планинското дефиле обуславя един забележителен природен феномен. Естественият аерозол на морето, съчетан с кристално чистия планински въздух са природна даденост с мощно целебно въздействие. Тук има богато разнообразие от природни забележителности, културни и исторически паметници, автентични традиции и обичаи, и гостоприемно население, които са важна предпоставка за развитие на екотуризма. Тези природни дадености са добра основа за реализацията на дейности свързани с устойчивото опазване на екосистемите. Проектът ще допринесе за създаване на инфраструктура, която ще позволи осъществянването на разнообразни и атрактивни дейности. На този етап района се посещава предимно от неорганизирани групи туристи. Не се оползотворява пълноценно съществуващия висок туристически рейтинг на планината.

    Екотуристическата мрежа в подножието на планината, в околностите на Свети Влас е съчетание от множество пешеходни маршрути с различна трудност. До курортното селце се стига по крайбрежен път, на изток от Несебър. Свети Влас се развива като най-живописния черноморски курорт на страната, обърнат изцяло на юг, една българска Ривиера, която започва от курортния комплекс “Слънчев бряг”, обхваща самото селище, ваканционно селище “Елените” и завършва при скалистия нос “Емине”, най-източната точка на Стара планина. Обекта е с национално значение.

   Сред множество манастири, параклиси и скитове, които през Средновековието превръщат Еминската планина в своеобразна Света гора.

   Подножието на източна Стара планина в околностите на Свети Влас, което е предмет на проекта “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история” е потенциален район за включване в Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.